Prihlášky na stiahnutie:

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (príloha č. 3c k zákonu č. 355/2007 Z.z.). Stiahnuť tu.

UPOZORNENIE! K prihláškam ku ktorým sa vyžaduje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu je potrebné priložit tento posudok potvrdený od lekára pracovnej zdravotnej služby alebo iného lekára, ktorý toto posúdenie vykonal. Na samotné prihlášky sa toto potvrdenie neuvádza.

 

Prihláška do základného a rozširovacieho kurzu školenia obsluhy motorových vozíkov. Stiahnuť tu.

Prihláška viazač bremien (§17 ods 2 vyhl. č. 508/2009 Z.z.). Stiahnuť tu.

Prihláška obsluhy zdvíhacích zariadení (§17 ods 3 vyhl. č. 508/2009 Z.z.). Stiahnuť tu.

Prihláška obsluha stavebných strojov. Stiahnuť tu.