Aktuálne školenia:

Základná a rozširovacia výchova a vzdelávanie pre obsluhy motorových vozíkov. Pre bližšie informácie volajte 0907554535

Základná a rozširovacia výchova a vzdelávanie obslúh stavebných strojov. Pre bližšie informácie volajte 0907554535

Základná a rozširovacia výchova a vzdelávanie pre olsuhy zdvíhacích zaridení a vizačov bremien . Pre bližšie informácie volaje 0907554535

Podmienky prijatia uchádzača do kuzu:

- vek minimálne 18 rokov

- telesná a duševná spôsobilosť

- správne a úplne vyplnená prihláška

- pri niektorých druhoch výchovy a vzdelávania sa vyžaduje platný vodičský preukaz