Stručný prehľad organizácií ktoré dlhodobo využívajú naše služby:

Slovenské elektrárne, a.s.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

AMYLUM Slovakia spol. s r.o.

Arcelor Mittal Gonvarri SSC Slovakia s r.o.

Dr. Oetker spol. s r.o.

ZF Boge Elastmetall a.s.

Chemolak, a.s.

Inergy Automotive Sys Slovakia s.r.o.

ITP Slovakia spol. s r.o.

VUJE, a.s.

Slovak Fores Services s r.o.

Netafim Slovakia s r.o.

Ingsteel spol. s r.o.

TIP-TOP Services s r.o.

a mnoho ďaľších.......